Kurz snúbencov na rok 2017

Jeden kurz má štyri dni. Dva piatky večer od 19.00 hod. a dve soboty dopoludnia od 9.00 do 12.00 hod. Stretnutia sú vo farskom dome. Svoju účasť rezervujte osobne alebo telefonicky.

 

Termíny:

marcový:
10. a 11. marec
17. a 18. marec
 

júnový:
9. a 10. jún
16. a 17. jún
 

septembrový:
15. a 16. september
22. a 23. september
 

Dekanátna obnova ruženčiarov – 14. október 2016

Farský kostol Narodenia Panny Márie v Michalovciach

Exericitátor: fr. Melichar Matis OP, promótor pre ruženec

 

08:00 – úvodné stretnutie – v katechetickej miestnosti kostola

08:15 – prednáška – v katechetickej miestnosti

08:45 – diskusia, priestor na otázky – v katechetickej miestnosti

09:20 – modlitba Koruny Panny Márie – v katechetickej miestnosti

09:45 – vysvetlenie správneho fungovania RB – v katechetickej miestnosti

10:30 – diskusia, priestor na otázky – v katechetickej miestnosti

11:20 – ruženec – v kostole

12:00 – sv. omša

00:00 – prestávka na obed

13:30 – odovzdanie aktualizácie údajov o RB – v katechetickej miestnosti

14:00 – obnova sľubov – zverenie RB Ružencovej Panne Márii – v katechetickej miestnosti

14:15 – záver

Oznam pre birmovancov

Účasť na svätých omšiach v piatok o 18.00 h. a v nedeľu je povinná.

Počas piatkových sv. omší je vždy prezenčka!

Je potrebné si vyhradiť čas na katechézu (stretká) tak, ako ste boli rozdelení do skupín. Nezabúdajme na pristupovanie k sviatosti zmierenia a k sv. prijímaniu. Základné vedomosti právd viery a modlitieb.

Oznam pre prvoprijímajúce deti

Účasť na svätých omšiach v stredu o 17.00 h. a v nedeľu je povinná. Nedeľné sv. omše zapisujeme do preukazov.

Termíny 1. sv. prijímania je 7.14. máj 2017. Deti na krížik prichádzajú po sv. omši. V stredu prichádzajte aspoň 15 minút pred sv. omšou.

Prihlášku na 1. sv. prijímanie odovzdajte katechétom najneskôr do 16. 10.

Program duchovnej obnovy a odpustovej slávnosti

Program duchovnej obnovy a odpustovej slávnosti

© Farnosť Narodenia Panny Márie